ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම

ස්ථාන මාරු වීම් පහත සඳහන් කරුණු GMOF විධායක කමිටුව විසින්, සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.    GMOF සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම සිදු කළ යුතු වන්නේ, අායතන සංග්‍රහය, වෙෙද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාව සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කර ඇති රීති අනුවය. වෙනත් වෘත්තීය සමිති වල නීති අපගේ…

Continue reading

කොරෝනා මර්දනය මැද GMOA මාෆියාව – GMOF කරන විශේෂ හෙළිදරව්ව (VIDEO)

රජය කොවිඩ් 19 මර්දන ක්‍රියාවලිය ඉතා සාර්ථකව කරගෙන ආ නමුත් කිරි කළයට ගොම බිංදුවක් එකතු වුණා සේ ඊට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය එකතු වීමෙන් එම මර්දන ක්‍රියාවලියට කළු පැල්ලමක් එක් වූ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය පෙන්වා දෙනවා. එහි මාධ්‍ය ලේකම්  වෛද්‍ය නිරෝෂණ ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කරන්නේ මේ වන විට…

Continue reading

GMOF meeting with Hon. Public Administration Minister

This gallery contains 5 photos.

GMOF meeting with Hon. Public Administration Minister successfully concluded. GMOF agreed to submit our proposals that was given by Dr. Niroshana Premarathne in 2012 come with Hon. Rajitha Senarathnes Recommendations. Then pretty soon we shall get anomalies corrected. GMOA was chased out from the discussion.🤪😁🤣😂 gmoa water boys had some fun short…

Continue reading