රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සෞඛ්‍ය ඇමැති තුමිය සමග සාකච්ඡා පවත්වයි!

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ( GMOF ) සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අතර ඉතා වැදගත් සාකච්ඡාවක් 2020 නොවැම්බර් මස 25 වන දින සුවසිරිපාය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුනි. එ් සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ⁣නියොජනය කරමින් පහත සඳහන් ඉහල නිලධාරීන් සහභාගිි විය.

සෞඛ්‍ය ලේකම් – ⁣වි. වෛද්‍ය සංජීව මුනසිංහ

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – වි. වෛද්‍ය අසේල ගූනවර්ධන

නි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – අමල් හර්ෂ සිල්වා

නි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ – ලාල් පනාපිටිය

මෙහිදී වෛද්‍යවරැන්ගෙ මෙතෙක්
නොවිසඳුණු පහත සඳහන් වෘත්තිිය ගැටළු සහ සුභසාධනය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සහ ඉහල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදී.

වෛද්‍යවරැන්ගෙ වාර්ෂික ස්ථානමාරැ පිලිබඳව උද්ගත වී තත්වය

වෛද්‍යවරැන්ගෙ වැටුප්, දීමනා සම්භන්ධ විෂමතා නිවැරැදි කිරීම

වෛද්‍යවරැන්ගෙ ප්‍රවාහන පහසුකම් සම්භන්ධ ගැටළු

2013 වසරේ වෛද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝ
ධනය තූලින් මතූවූ ගැටළු

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව තුල උද්ගතව ඇති තත්වය සහ එහි ස්වාධීනත්වය ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කම

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහල මට්ටමෙි නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය

වර්තමාන⁣ කොවිඩ් 19 වසංගත මර්ධනයේදී සෞඛ්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

ඉතා සුහද හා සාර්ථක ලෙස පැවැත්වුනු මේ සාකච්ඡාවේදී වෛද්‍ය වෘත්තිිකයන්ගේ ⁣කාලයක් තිස්සේ නොවිසඳුණු සැබෑ වෘත්තිිය ගැටළු කෙරෙහි ⁣සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ඇතුලු සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුකරවීමට හැකිවිය. මෙහිදී සාකච්ඡා කල කරැනු ක්‍රියාත්මකවීම පිලිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ලෙස අපි විමසිල්ලෙන් පසු වෙමු.

සැබෑ වෘත්තිිය අරගලය තුලින් ගෞරවනීය වෛද්‍ය වෘත්තියයක් බිහි කරමු………………

GMOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *