රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සෞඛ්‍ය ඇමැති තුමිය සමග සාකච්ඡා පවත්වයි!

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ( GMOF ) සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අතර ඉතා වැදගත් සාකච්ඡාවක් 2020 නොවැම්බර් මස 25 වන දින සුවසිරිපාය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුනි. එ් සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ⁣නියොජනය කරමින් පහත සඳහන් ඉහල නිලධාරීන් සහභාගිි විය. සෞඛ්‍ය ලේකම් – ⁣වි. වෛද්‍ය සංජීව මුනසිංහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ…

Continue reading