රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය සෞඛ්‍ය ඇමැති තුමිය සමග සාකච්ඡා පවත්වයි!

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ( GMOF ) සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අතර ඉතා වැදගත් සාකච්ඡාවක් 2020 නොවැම්බර් මස 25 වන දින සුවසිරිපාය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුනි. එ් සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ⁣නියොජනය කරමින් පහත සඳහන් ඉහල නිලධාරීන් සහභාගිි විය. සෞඛ්‍ය ලේකම් – ⁣වි. වෛද්‍ය සංජීව මුනසිංහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ…

Continue reading

ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම

ස්ථාන මාරු වීම් පහත සඳහන් කරුණු GMOF විධායක කමිටුව විසින්, සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.    GMOF සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීම සිදු කළ යුතු වන්නේ, අායතන සංග්‍රහය, වෙෙද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථාව සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කර ඇති රීති අනුවය. වෙනත් වෘත්තීය සමිති වල නීති අපගේ…

Continue reading